Ett PODSYSTEM är en elektrisk cigarett med utbytbara patroner. Det finns 2 olika typer av PODSYSTEM: öppna PODSYSTEM och slutna PODSYSTEM. De öppna PODSYSTEMEN är patroner som kan fyllas på med en vätska i form av en flaska. I denna POD är spolen (glow coil) vanligtvis redan bearbetad; efter flera gånger har du använt en